Dąbrowicz, E. (2015) Rzeki «historyczne» w geografii mentalnej piętnastolecia pokongresowego (1815−1830), Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 315-334. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/187 (Udostępniono: 9luty2023).