Bobilewicz, G. (2015) Rzeka Wołga w rosyjskim malarstwie pejzażowym XIX i początku XX wieku, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 291-311. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/186 (Udostępniono: 9luty2023).