Rudkowska, M. (2015) Fotel Kraszewskiego, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 253-269. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/184 (Udostępniono: 9luty2023).