Bąk, M. (2015) „«Nie ma, nie ma wody na pustyni»? Symbolika rzeki w poezji Teresy Podemskiej-Ab”t, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 217-230. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/182 (Udostępniono: 5czerwiec2023).