Wądolny-Tatar, K. (2015) „Poeta w kajaku. (Bez)ruch i (a)symetria jako kategorie przestrzeni w poetyckich obrazach jezior i rzek Leszka A. Moczulskiego i Zbigniewa Chojnowskieg”o, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 201-216. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/181 (Udostępniono: 28styczeń2023).