Wróbel, Łukasz (2015) „Na wodach wielkich i niespokojnych. Wokół metaforyki akwatycznej i nautyczne”j, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 185-199. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/180 (Udostępniono: 9luty2023).