Wierzbicka-Trwoga, K. (2015) Epigramatyka barokowa w świetle analizy logicznej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 135-148. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/177 (Udostępniono: 28styczeń2023).