Kowalczyk, A. (2019) Znachorka i wiedźma Orzeszkowej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 107-120. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/175 (Udostępniono: 28marzec2023).