Samborska-Kukuć, D. (2015) Henryka Sienkiewicza obrazy nagości, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 73-105. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/174 (Udostępniono: 9luty2023).