Brzuska, B. (2015) Pomnik czy twierdza? Kilka uwag o Mickiewiczowskiej parafrazie Horacjańskiej pieśni, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), s. 51-71. Dostępne na: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/173 (Udostępniono: 22marzec2023).