Leszczyński, G. (2019) „«Wojnę domową śpiewam więc i głoszę» − wojnę na księgi, indeksy i katalogi. O rząd młodych dus”z, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), s. 217-229. doi: 10.32798/pflit.131.