Starownik, A. (2019) „Profile Chrystusa w «Albumie Orbis» Norwida. Wstępne rozpoznani”e, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), s. 97-113. doi: 10.32798/pflit.123.