Borysowska, A. (2019) Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), s. 83-96. doi: 10.32798/pflit.122.