Bernacki, P. (2019) „Literackie żywe biblioteki a ich rzeczywiste odpowiedniki. Analiza wybranych przykładó”w, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), s. 43-54. doi: 10.32798/pflit.119.