Augustynowicz, C. (2019) Między zawłaszczeniem a rywalizacją: kilka uwag na temat pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej w najnowszej historiografii angloamerykańskiej i niemieckiej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 163-174. doi: 10.32798/pflit.115.