Falski, M. (2019) Kto ma prawo decydowańá? Pula i problem demilitaryzacji przestrzeni miejskiej, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 135-148. doi: 10.32798/pflit.113.