Soukopová, B. (2019) Praga – narodowa lektura przestrzeni, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 111-121. doi: 10.32798/pflit.110.