Sosnowska, D. (2019) Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 97-110. doi: 10.32798/pflit.109.