Hudzik, A. (2019) Stworzyć miasto i jego przestrzenie w opowiadaniu – przypadek Lublina, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 81-95. doi: 10.32798/pflit.108.