Baran-Szołtys, M. (2019) „Gonzo, ironiczna nostalgia, magiczny realizm, czyli jak opowiedzieć traumatyczne, transnarodowe historie z pogranicza. Przykłady z literatury polskiej XXI wiek”u, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 63-80. doi: 10.32798/pflit.107.