Wierzejska, J. (2019) „Krajobraz rodzimy. Środkowe i Wschodnie Karpaty w polskim dyskursie turystycznym i krajoznawczym lat 1918–193”9, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), s. 33-62. doi: 10.32798/pflit.106.