Tomkowski, Jan. 2022. Dylematy Autora Antologii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 12 (15) (czerwiec), 261-73. https://doi.org/10.32798/pflit.884.