Zwierzyński, Leszek. 2022. „Podwójny Splot. Norwida Poetyka Myślenia Otwarteg”o. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 12 (15) (czerwiec), 317-36. https://doi.org/10.32798/pflit.882.