Potkański, Jan. 2022. Niedokończona Psychoza Witolda Gombrowicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 12 (15) (czerwiec), 387-401. https://doi.org/10.32798/pflit.773.