Seweryn, Dariusz. 2021. „Dwa Przełomy. Wilhelm Dilthey I Historycznokulturowe Przesłanki Science War”s. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14) (czerwiec), 59-80. https://doi.org/10.32798/pflit.603.