Dybizbański, Marek. 2021. Granice Romantyzmu W Dziejach Polskiej Komedii Według Dziewiętnastowiecznej Krytyki Krajowej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14) (czerwiec), 182-202. https://doi.org/10.32798/pflit.597.