Karasińska, Marta. 2021. „W Poprzek Gatunków. O Potrzebie Nowej Taksonomii Genologicznej Dramat”u. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14) (czerwiec), 275-91. https://doi.org/10.32798/pflit.595.