Kosowska, Ewa. 2020. „Wybrane Aspekty Recepcji Twórczości Henryka Sienkiewicza Na Śląsku. Rekonesan”s. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 10 (13) (kwiecień), 385-98. https://doi.org/10.32798/pflit.581.