Bartnikowska-Biernat, Magdalena. 2021. „Teofil Lenartowicz Jako Wykładowca Akademii Im. Adama Mickiewicza W Boloni”i. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14) (czerwiec), 365-75. https://doi.org/10.32798/pflit.549.