Budrewicz, Tadeusz. 2019. Polscy Rycerze Krzyża We Włoszech W XIX Wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 57 ((2), 115-34. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/310.