Jeż, Tomasz. 2021. O (nie)przydatności Cezury Roku 1600 W Historii Muzyki. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14) (czerwiec), 45-58. https://doi.org/10.32798/pflit.254.