Drzewiecka, Ewelina. 2014. Dystopia W Warunkach Ponowoczesności? Przypadek Bułgarski. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7) (czerwiec), 435-53. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/225.