Czapliński, Przemysław. 2014. Awaria Cmentarza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7) (czerwiec), 195-208. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/211.