Michalski, Przemysław. 2014. Dystopie Philipa Larkina. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7) (czerwiec), 177-92. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/210.