Abramowicz, Maciej. 2014. Aksjologiczny Wymiar Przestrzeni W Starofrancuskiej Literaturze Dworskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7) (czerwiec), 127-39. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/207.