Górska-Szkop, Beata. 2014. Magazyny Osobliwości W Powieściach Karola Dickensa I Bolesława Prusa. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7) (czerwiec), 47-67. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/203.