Szargot, Maciej. 2015. Metamorfozy Niemna W Twórczości Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 521-32. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/199.