Budrewicz, Aleksandra. 2015. „[Rzeka Miejska U Dickensa, Dostojewskiego I Prusa”]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 407-25. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/192.