Wójcik, Tomasz. 2015. Wisła Czesława Miłosza (widzenia Poetyckie). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 393-404. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/191.