Bobilewicz, Grażyna. 2015. Rzeka Wołga W Rosyjskim Malarstwie Pejzażowym XIX I Początku XX Wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 291-311. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/186.