Rudkowska, Magdalena. 2015. Fotel Kraszewskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 253-69. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/184.