Wądolny-Tatar, Katarzyna. 2015. „Poeta W Kajaku. (Bez)ruch I (a)symetria Jako Kategorie Przestrzeni W Poetyckich Obrazach Jezior I Rzek Leszka A. Moczulskiego I Zbigniewa Chojnowskieg”o. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 201-16. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/181.