Brzuska, Barbara. 2015. Pomnik Czy Twierdza? Kilka Uwag O Mickiewiczowskiej Parafrazie Horacjańskiej Pieśni. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8) (czerwiec), 51-71. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/173.