Bernacki, Paweł. 2019. „Literackie żywe Biblioteki a Ich Rzeczywiste Odpowiedniki. Analiza Wybranych Przykładó”w. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 9(12) cz.2 (lipiec), 43-54. https://doi.org/10.32798/pflit.119.