Augustynowicz, Christoph. 2019. Między Zawłaszczeniem a Rywalizacją: Kilka Uwag Na Temat Pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej W Najnowszej Historiografii Angloamerykańskiej I Niemieckiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 9(12) cz.1 (lipiec), 163-74. https://doi.org/10.32798/pflit.115.