Falski, Maciej. 2019. Kto Ma Prawo Decydowańá? Pula I Problem Demilitaryzacji Przestrzeni Miejskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 9(12) cz.1 (lipiec), 135-48. https://doi.org/10.32798/pflit.113.