JANICKA, A. Antologizowanie nadmiaru. Pozytywizm polski w ujęciach antologicznych. Przypadek „Przeglądu Tygodniowego”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 12 (15), p. 245-260, 12 jun. 2022.