CAŁEK, A. Wołanie anioła i milczenie poety: „Modlitwa” Cypriana Norwida w kontekście psychologii procesu twórczego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 12 (15), p. 293-315, 12 jun. 2022.