LINDE-USIEKNIEWICZ, J.; KOŁAKOWSKI, M.; KACPRZAK, M. Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskie „Podróże Guliwera”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 7(10), p. 55-68, 1 jun. 2017.