LEWICKI, A. Antologizowanie jako forma polityki miejsca. Przypadek Bieszczadów – „Wiersze z Rzeszowskiego”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, n. 12 (15), p. 163-178, 12 jun. 2022.